Nezisková organizácia Marína a Sládkovič sídli v Dome Maríny
Radničné nám. 18, 969 01 Banská Štiavnica

Zdroj: VOŠKOVÁ, K.. Anatómia historického domu. Spolok Banskej Štiavnice 91. 2011. Ilustroval: MESZÁROŠ, M.. ISBN978-80-970219-4-8