Poslaním neziskovej organizácie Marína a Sládkovič
je ochrana, prezentovanie a rozvoj kultúrnych a literárnych hodnôt,
ktoré v sebe ukrýva ľúbostná báseň Marína od Andreja Sládkoviča.