Ján Majsniar
riaditeľ
Tel.: +421 905 980 499
E-mail: jan@marina-sladkovic.sk

Marína a Sládkovič, n.o.
Radničné námestie 18
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 50529994
VÚB banka: SK18 0200 0000 0037 3079 9655